ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 14921345000
ΑΦΜ 800173005
ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΑΔΙΟΥ

Δημοσίευση από την Web intelligence ΗΟΥΣ 71 ΑΘΗΝΑ 11853 || ΤΗΛ/ΦΑΞ: 2114043815